Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 11/2022- Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2022

hands-1429672__340
Share Button

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. 4. 2022 od 12:00 hod. do 30. 4. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu:
  • žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sdružené/členské zastřešované sportovní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory činnosti sportovní organizace dle bodu 2.7 Výzvy a budou podpořeny zejména následující činnosti:
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující olympijské nebo paralympijské hnutí v České republice,
  • b) rozvoje olympijského a paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce,
  • c) propagace sportu, olympijských a paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu,
  • d) zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím Mezinárodního olympijského výboru, Evropského olympijského výboru nebo Mezinárodního paralympijského výboru,
  • e) zabezpečení aktivit sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním vyplývajícím z jejího zakladatelského dokumentu a z olympijské a paralympijské charty, zejména v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, na podporu olympijského a paralympijského hnutí, aktivit souvisejících s předmětem činností žadatele v souladu s bodem 2.7. Výzvy, a především jejich zakladatelských listin,
  • f) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností sportovních organizací a jejich členů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 65 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících podmínky časové a věcné způsobilosti stanovené Výzvou (podmínky časové a věcné způsobilosti nákladů jsou vymezeny v čl. 8. a 9. Výzvy), přičemž k úhradě musí dojít nejpozději do 31. 1. 2023.
 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Datum 31. 12. 2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>