Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 1/2021 – Účast na významných sportovních akcí ZPS 2021

Výzva je výhradně zaměřena na podporu zajištění účasti ZPS na Paralympijských hrách, Deaflympijských hrách, Global Games, Speciálních olympiádách a Světových hrách transplantovaných prostřednictvím žadatelů, kteří mají mezinárodní autoritu k vysílání sportovců na PH, DH, GG, SO a SHT, se zaměřením zejména na podporu startu reprezentantů splňujících kritéria výzvy Podpora reprezentace ZPS včetně nezbytného realizačního týmu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 24. 05. 2021.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 1.3., která má právní formu spolku nebo pobočného spolku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
  • a) účelem/hlavním předmětem činnosti žadatele dle jeho stanov je činnost v oblasti sportu pro ZPS a v jeho přímé kompetenci dle příslušné mezinárodní autority je vysílání sportovců na DH, GG, PH, SHT nebo SO,
  • b) ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle zakladatelského dokumentu činnost dle písm. a),
  • c) žadatel je bezúhonnou osobou,
  • d) žadatel je bezdlužnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je výhradně zaměřena na podporu zajištění účasti ZPS na Paralympijských hrách, Deaflympijských hrách, Global Games, Speciálních olympiádách a Světových hrách transplantovaných prostřednictvím žadatelů, kteří mají mezinárodní autoritu k vysílání sportovců na PH, DH, GG, SO a SHT, se zaměřením zejména na podporu startu reprezentantů splňujících kritéria výzvy Podpora reprezentace ZPS včetně nezbytného realizačního týmu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 20 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů činnosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • V rámci dotace poskytnuté podle Výzvy lze uplatnit pouze náklady/výdaje vztahující se k období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 s tím, že tyto náklady/výdaje musí být z dotace uhrazeny nejpozději do 31. ledna 2022. To znamená, že dotaci lze použít i na výdaje uskutečněné před datem vyhlášení výzvy i vydáním Rozhodnutí, pokud splňují podmínky výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru