Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – VÝZVA 12/2020 Sportovní infrastruktura – Investice do 10 mil. Kč

football-1419954__340
Share Button

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 12. 2020 v 12:00 hod. do 4. 6. 2021 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obec, městys, město, městské části, městské obvody, Praha a jeho městské části, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace obce / kraje, školská právnická osoba, spolek, pobočný spolek, ústav, obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení, vyjma těch, která jsou ze zaměření Výzvy přímo vyloučena či která nesplní podmínky stanovené Výzvou.
 • Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 600 000 000 Kč.
 • Výzva je určena pouze pro akce jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti činí:
  • a) minimálně: 1 428 571 Kč (tj. minimální výše dotace je alespoň 1 mil. Kč),
  • b) maximálně: 10 mil. Kč (tj. maximální výše dotace může být 7 mil. Kč).
 • Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou:
  • a) státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů,
  • b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: do 24 měsíců od vydání Rozhodnutí, nejpozději do 31. 12. 2024.
 • Místem realizace akcí je území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>