Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — VÝZVA 13/2020 Sportovní infrastruktura – Investice nad 10 mil. Kč

Výzva je zaměřena na všeobecný rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace akcí, jejichž předmětem může být široké spektrum sportovních zařízení.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 12. 2020 v 12:00 hod. do 28. 5. 2021 do 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obec, městys, město, městské části, městské obvody, Praha a jeho městské části, dobrovolný svazek obcí, příspěvková organizace obce / kraje, školská právnická osoba, spolek, pobočný spolek, ústav, obchodní společnost, pokud je 100 % vlastněná obcí nebo krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem/předmětem Výzvy je zajistit v souladu s dokumentací programu rozvoj sportovní infrastruktury v České republice, a to prostřednictvím: 
  • a) technického zhodnocení (modernizace, rekonstrukce) sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • b) výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí,
  • c) pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením,
  • d) vybudování bezbariérových přístupů do sportovních zařízení.
 • Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou: 
  • a) státní rozpočet (kapitola 362) až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů,
  • b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 600 000 000 Kč.
 • Výzva je určena pouze pro akce jejichž předpokládané CZV uvedené v žádosti činní: 
  • a) minimálně: více než 10 mil. Kč (tj. minimální výše dotace je vyšší než 7 mil. Kč),
  • b) maximálně: není limitováno, maximální výše dotace však může být 50 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Místem realizace akcí je území celé České republiky.
 • Nejzazší termín ukončení realizace akce: do 24 měsíců od vydání Rozhodnutí, nejpozději do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru