Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 14/2022 Můj klub 2022 — 2. kolo

Dotace na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 11. 8. 2022 od 12:00 hod. do 12. 9. 2022 do 12:00 hod.

 

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • nepodal žádost podle Výzvy 14/2021 Můj klub 2022
  • žadatel má právní formu spolku nebo pobočného spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • vykonává hlavní činnosti v oblasti sportu po dobu alespoň dvou let; tato podmínka se pokládá za splněnou, pokud žadatel navazuje na činnost jiné sportovní organizace a součet dob činnosti dosahuje alespoň dvou let; doklady k doložení uskutečňování shodné činnosti v oblasti sportu mohou být např. potvrzení sportovního svazu, prohlášení dotčených sportovních organizací, evidenční listiny či jiné evidenční záznamy, výsledkové listiny, zápisy z utkání apod.,
  • c) je SK nebo TJ dle bodu 2.3. a 2.4. Výzvy,
  • d) ke dni podání žádosti eviduje V Rejstříku sportu minimálně 10 sportovců splňující kritéria výzvy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřená na podporu oprávněného žadatele zejména v oblasti: 
  • a) sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,
  • b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele (SK/TJ dle bodu 2.3. a 2.4.) v souladu s platnými a registrovanými stanovami,
  • c) činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu), užívání, pachtu do výše max. 50 %
   dotace, dlouhodobý nájem či výpůjčka je pro účely této Výzvy minimálně 5 let s tím, že takováto smlouva o nájmu či výpůjčce musí být v platnosti minimálně do 31. 12. 2022.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 65 000 000 Kč.
 • Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let (ročník narození 2019) do 20 let (ročník narození 2002) uvedených v příloze žádosti, dle následujících kategorií: 
  • Kategorie 1: Sportovci dle bodu 2.2. ve věku 3 až 20 let (ročník narození 2019 až 2002), s předpokládanou účastí minimálně 1 x týdně na tréninkové jednotce1 dle bodu 2.6 bez nutnosti účasti alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle bodu 2.7. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.
  • Kategorie 2: Sportovci dle bodu 2.2. ve věku 6 až 20 let (ročník narození 2016 až 2002), s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce1 dle bodu 2.6. Výzvy, a kteří se zároveň se účastnili alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle bodu 2.7. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Datum 31. 12. 2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru