Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – VÝZVA 14/2020 Standardizovaná infrastruktura

olympic-swimming-pool-1185774__340
Share Button

Dotace na rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím výstavby sportovních zařízení včetně jejich zázemí podle stanovených standardů a pořízení dlouhodobého majetku souvisejícího se sportovním zařízením.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 12. 2020 v 12:00 hod. do 30. 6. 2022 v 17:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Kraj, Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy, Dobrovolný svazek obcí, Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje), Obchodní společnost – akciová společnost nebo společnost s ručením omezeným, pokud je 100% vlastněná obcí, krajem.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřena na cílený rozvoj sportovní infrastruktury v České republice prostřednictvím realizace vybraných typů akcí uvedených dále ve Výzvě. Výsledkem realizace akce musí být sportovní zařízení, které je způsobilé k provozování sportu, pro který je určeno, a které bude po dobu udržitelnosti k provozování sportu skutečně využíváno.
 • Výzva je v souladu s dokumentací programu určena výhradně pro novou výstavbu vybraných typů sportovních zařízení splňujících závazné standardy a parametry stanovené správcem programu, a to:
  • tréninková sportovní hala určená pro halové míčové sporty,
  • tréninkový zimní stadión,
  • plavecký bazén 25 m.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy (prostředků státního rozpočtu) je: 1 200 000 000 Kč.
 • Limity dotace pro jednotlivé typy sportovních zařízení uvedených v příloze 29.3. Výzvy činí:
  • a) pro výstavbu tréninkové sportovní haly: max. 60 mil. Kč,
  • b) pro výstavbu tréninkového zimního stadionu: max. 90 mil. Kč,
  • c) pro výstavbu plaveckého bazénu 25 m: max. 90 mil. Kč.
 • Zdroji financování akcí v rámci Výzvy jsou:
  • a) státní rozpočet až do výše 70 % z celkových způsobilých výdajů,
  • b) vlastní zdroje žadatele nejméně ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

 • Akce mohou být realizovány jako víceleté. V Rozhodnutí bude stanovena realizace akce nejdéle do 24 měsíců, kterou bude správce programu oprávněn v odůvodněných případech prodloužit, maximálně však do 31. 12. 2024.
 • Místem realizace akcí je území celé České republiky.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>