Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 14/2021 Můj klub 2022

olympic-swimming-pool-1185774__340
Share Button

Dotace na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, které se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 20 let.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 10. 2021 od 12:00 hod. do 30. 11. 2021 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky:
  • žadatel má právní formu spolku nebo pobočného spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • účelem/předmětem hlavní činnosti žadatele je dle jeho zakladatelského dokumentu a případných dalších podkladů organizování činnosti v oblasti sportu,
  • ke dni podání žádosti žadatel prokazatelně uskutečňuje organizování činnosti v oblasti sportu po dobu alespoň dvou (2) let,
  • žadatel je SK nebo TJ.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřená na podporu oprávněného žadatele zejména v oblasti:
  • a) sportovních aktivit dětí a mládeže ve věku od 3 do 20 let,
  • b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele (SK/TJ dle bodu 2.3. a 2.4.) v souladu s platnými a registrovanými stanovami,
  • c) činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce (kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu)4 , užívání, pachtu do výše max. 50 % dotace.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 1 600 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Datum 31. 12. 2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>