Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 15/2021 Podpora SK/TJ ZPS 2022 Parasport

istockphoto-942728804-170667a
Share Button

Národní sportovní agentura zveřejňuje výzvu na podporu spolků, které zajištují pravidelné sportovní aktivity pro ZPS, podporu talentovaných ZPS, podporu účasti na sportovních soutěžích na území ČR i na soutěžích v zahraničí atd.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 8. 11. 2021 od 12:00 hod. do 18. 12. 2021 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace dle § 214 odst. 1 nebo 2 občanského zákoníku, jejíž činnost je zaměřena výhradně na podporu sportů pro jednotlivé zdravotní vady nebo podporu specifického druhu sportu určeného výhradně pro ZPS ve smyslu zdravotní klasifikace příslušných mezinárodních autorit pro jednotlivé zdravotní vady nebo specifický druh sportu, který je určen výhradně pro ZPS a mající celostátní působnost, tzn., že je schopen rozvinout svoji činnost ve všech krajích republiky, a který vykazuje individuální členství ZPS.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřená na podporu spolků v následujících činnostech:
  • a) zajištění pravidelných sportovních aktivit pro ZPS spolku dle registrovaných stanov;
  • b) zajištění podpory talentovaných ZPS;
  • c) podpora účasti na sportovních soutěžích na území ČR i na soutěžích v zahraničí;
  • d) organizace zejména národních soutěží pro ZPS;
  • e) zajištění podpory sportovní reprezentace ZPS;
  • f) spolupráce s národními sportovními svazy ZPS pro jednotlivé zdravotní vady a pro jednotlivá sportovní odvětví určená pro ZPS;
  • g) činnost, prohlubování a zvyšování kvalifikace trenérů ZPS;
  • h) činnosti zahrnující také provoz a údržbu sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé výpůjčce, kde druhou smluvní stranou je státní subjekt (např. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), územní samosprávný celek (ÚSC) a subjekty s jejich majetkovou účastí nebo jiný spolek, působící v oblasti sportu), užívání, pachtu do výše max. 50 % dotace.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 52 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. Datum 31. 12. 2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>