Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 17/2021 Podpora sportovních organizací svazového charakteru, které se zúčastní ZOH 2022

Dotace na podporu zabezpečení státní sportovní reprezentace, která se účastní ZOH 2022 a na podporu činnosti na zajištění přípravy a účasti sportovních reprezentantů České republiky na ZOH 2022.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 22. 12. 2021 od 12:00 hod. do 22. 01. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace – svaz.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci této Výzvy a této oblasti podpory Zabezpečení státní sportovní reprezentace, která se účastní ZOH 2022 budou podpořeny činnosti na zajištění přípravy a účasti sportovních reprezentantů České republiky na ZOH 2022.
 • XXIV. zimní olympijské hry v Pekingu 2022 – olympijské hry jsou obecně soutěže mezi sportovci v individuálních nebo kolektivních disciplínách, nikoliv soutěže mezi státy. Účastní se jich sportovci, kteří splnili závazné podmínky, výkonnostní požadavky a nominační kritéria, sportovci schválení plénem NOV. Přihlášky sportovců jsou přijaty Mezinárodním olympijským výborem, a tím je potvrzen jejich definitivní start na OH. Sportovci soutěží pod technickým vedením příslušných mezinárodních sportovních organizací. Za zimní sporty se pokládají sporty provozované na sněhu nebo na ledě. V roce 2022 se ZOH konají v Pekingu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 38 578 921 Kč.
 • Výše dotace v roce 2021 ve Výzvě Podpora sportovních svazů 2021, oblast podpory A. Zabezpečení státní sportovní reprezentace České republiky: 
  • do 39 999 999 Kč  — 35 %,
  • 40 000 000 Kč — 59 999 999 Kč — 25 %,
  • 60 000 000 Kč a více — 15 %.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022. Datum 30. 6. 2022 je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru