Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 19/2023 Všesportovní organizace 2024

Dotace na podporu a činnosti sportovní organizace všesportovního charakteru, která organizuje pravidelné pohybové aktivity pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 12. 2023 od 12:00 hod. do 19. 1. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatele je sportovní organizací všesportovního charakteru dle bodu 2.10. Výzvy,
  • 3. působnost žadatele je celostátní dle bodu 2.11.,
  • 4. ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 6.1.2. Výzvy, a to v rozsahu působnosti dle bodu 6.1.3 Výzvy.,
  • 5. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcným zaměření a účelem Výzvy je: 
  • a) podpora činnosti sportovní organizace všesportovního charakteru dle bodu 2.11. a zejména následující činnosti: 
   • i. organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl,
   • ii. organizace pohybových programů sportu pro všechny, zejména vícegeneračních a rodinných pohybových programů, zdravotně orientovaných pohybových programů a pohybových programů pro seniory,
   • iii. vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších odborníků včetně dobrovolných pracovníků zajišťujících realizaci pohybových programů a aktivit v oblasti sportu pro všechny,
   • iv. organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí v oblasti sportu pro všechny, jejichž součástí je aktivní sportovní činnost dle bodu 2.10., 2.17. a 2.19. v. rozvoje turistiky dle bodu 2.20., vi. rozvoje pohybové rekreace a rekreačního sportu,
  • b) organizace a zajištění XVII. všesokolského sletu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 165 000 000 Kč z toho: 
  • a) Alokace pro podporu účelu dle bodu 4.1. písm. a) činí 85 000 000 Kč.
  • b) Alokace pro podporu účelu dle bodu 4.1. písm. b) činí 80 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Účelem Výzvy není podpora aktivit a činností souvisejících s výkonnostním sportem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru