Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 2/2024 Sportovní akce mezinárodního významu ZPS

Dotace na vytváření podmínek pro pořádání a propagaci mezinárodních sportovních akcí ZPS, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou mezinárodní sportovní akcí trvale spojeny.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 14. 02. 2024 od 12:00 hod. 5. 3. do 15. 03. 2024 do 12:00 hod. 

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • a) žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • b) hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost v oblasti sportu,
  • c) ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) předchozích let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 6.1. b,
  • d) žadatelem je svaz dle bodu 2.10. , sportovní organizace dle bodu 2.12. a 2.13., sportovní organizace ZPS dle bodu 2.7, která v České republice řídí a zastupuje sportovní odvětví pro dané zdravotní postižení a příslušný zdravotní handicap, v němž se koná daná sportovní akce; není-li žadatelem sportovní svaz nebo sportovní organizace ZPS, v rámci žádosti je nutné doložit souhlas a garanci příslušného garanta dle bodu 3.7. k pořádání MSA,
  • e) žadatel je oficiálním pořadatelem či spolupořadatelem MSA, jež je předmětem žádosti, přímo se podílí na její přípravě a/nebo konání a zároveň je MSA zařazena do kalendáře sportovních akcí příslušné MSO (ke splnění této podmínky je žadatel povinen předložit poskytovateli smlouvu, dohodu nebo jiný dokument, kterým mu byla tato sportovní akce ze strany MSO přidělena),
  • žadatel je zapsán v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je: 
  • a) vytváření podmínek pro pořádání a propagaci mezinárodních sportovních akcí ZPS, a to napříč všemi regiony České republiky, zejména v případech, kdy jsou regiony s určitou mezinárodní sportovní akcí trvale spojeny,
  • b) motivace k rozvoji pohybových aktivit,
  • c) zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti a prestiže ZPS České republiky a,
  • d) propagace České republiky včetně jejích jednotlivých regionů v zahraničí.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 19 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Na jednu MSA ZPS může jeden žadatel podat nejvýše jednu žádost. Jeden žadatel však může podat celkem nejvýše tři žádosti na tři různé MSA.
 • Dotaci lze použít na úhradu způsobilých nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru