Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 20/2023 Zastřešující sportovní organizace 2024

Dotace na podporu činnosti zastřešující sportovní organizace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 12. 2023 od 12:00 hod. do 19. 1. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel je zastřešující organizací dle bodu 2.9.,
  • 3. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm členské/sdružené zastřešované sportovní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory: Rozvoj a podpora sportu.
 • Účelem Výzvy je podpora činnosti zastřešující sportovní organizace dle bodu 2.9. Výzvy a budou podpořeny zejména následující činnosti: 
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace,
  • b) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění sportovců, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM),
  • c) aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním, zejména v oblasti poskytování servisu a služeb svým členům i nečlenským sportovním organizacím, v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, vzdělávání odborných pracovníků ve sportu a pořádání a organizace sportovních akcí.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 100 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru