Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura – Výzva 21/2023 UNISPORT 2024

Účelem Výzvy je podpora činnosti zastřešující sportovní organizace univerzitního sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 20. 12. 2023 od 12:00 hod. do 19. 1. 2024 do 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel je zastřešující sportovní organizací univerzitního sportu dle bodu 2.9.,
  • 3. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sdružené/členské zastřešované sportovní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory: Rozvoj a podpora sportu.
 • Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovní organizace dle bodu 2.10. a budou podpořeny zejména následující činnosti: 
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace dle zakladatelského dokumentu,
  • b) zabezpečení organizace a pořádání soutěží místního, regionálního i celostátního charakteru, včetně pořádání celonárodních lig a jiných pravidelných soutěží,
  • c) pořádání mezinárodních sportovních akcí v České republice,
  • d) zastupování České republiky v mezinárodních organizacích,
  • e) zabezpečení účasti sportovní reprezentace České republiky na mezinárodních akcích v zahraničí, zejména soutěžích mezinárodní sportovní federace dle bodu 2.10. písm. c),
  • f) organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl v jednotlivých sportovních odvětvích/sportech, které řídí a rozvíjí sportovní svazy dle bodu 2.11.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 90 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru