Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 22/2023 Sportovní organizace olympijského hnutí 2024

Dotace na podporu zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující olympijské hnutí v České republice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 12. 2023 od 12.00 hod. do 22. 01. 2024 do 12.00 hod..

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1., která splňuje současně všechny níže uvedené podmínky:
  • a) žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • b) žadatel je sportovní organizací olympijského hnutí dle bodu 2.7.,
  • c) žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sdružené/členské zastřešované sportovní organizace,
  • d) žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy budou podpořeny tyto oblasti podpory:
  • Podpora činností sportovní organizace reprezentující olympijské hnutí v ČR.
  • Zabezpečení státní sportovní reprezentace.
 • V rámci oblasti podpory dle bodu 3.1. odst. 1 budou podpořeny následující činnosti:
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující olympijské hnutí v České republice,
  • b) rozvoje olympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce,
  • c) propagace sportu, olympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu v souvislosti s předmětem činností žadatele dle bodu 2.7. a především jeho zakladatelské listiny,
  • d) zabezpečení aktivit sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním vyplývajícím z jejího zakladatelského dokumentu a z Olympijské charty, zejména v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj vrcholového sportu i sportu pro všechny, na podporu olympijského hnutí, přípravu sportovních funkcionářů,
  • e) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností sportovních organizací a jejich členů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 172 000 000 Kč s tím, že:
  • Alokace pro podporu oblasti Podpora činností sportovní organizace reprezentující olympijské hnutí v ČR dle bodu 3.1. odst. 1 činí 47 000 000 Kč.
  • Alokace pro podporu oblasti Zabezpečení státní sportovní reprezentace dle bodu 3.1. odst. 2 činí 125 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • . Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru