Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 2/2022 – Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 pro rok 2022

basketball-1474505_960_720
Share Button

Dotace na podporu oprávněného žadatele za účelem Zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen – příprava účasti na LOH 2028.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 19. 01. 2022 od 12:00 hod. do 21. 2. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky:
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel splňuje podmínky dle bodu 2.11.(Svazem je pro účely této Výzvy typ sportovní organizace dle bodu 2.1. Výzvy, která je svazového charakteru, jež vyjádří ve svém názvu (např. svaz, asociace, federace apod.).
  • 3. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sportovce a trenéry,
  • 4. žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřená na podporu oprávněného žadatele za účelem Zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen – příprava účasti na LOH 2028 a budou podpořeny zejména následující činnosti:
 • a) zajištění přípravy sportovních reprezentantek České republiky v seniorské a juniorských/ dorosteneckých kategoriích (jedná se zejména o pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, výkonnostní testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení),
 • b) zajištění účasti sportovních reprezentantek České republiky v seniorské a juniorských/ dorosteneckých kategoriích na vrcholných mezinárodních soutěžích (jedná se zejména o Olympijské hry, Evropský olympijský festival mládeže, Olympijské hry mládeže, Mistrovství světa, Světové hry, Mistrovství Evropy, světové poháry, světové ligy a obdobné soutěže a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže),
 • c) zajištění péče o sportovně talentovanou mládež – dívek,
 • d) zajištění přípravy sportovně talentované mládeže – dívek, především dorostenecké a juniorské kategorie, směřující ke státní sportovní reprezentaci,
 • e) zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže – dívek v řízeném systému vrcholových sportovních centrech mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 150 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících podmínky časové a věcné způsobilosti stanovené Výzvou (podmínky časové a věcné způsobilosti nákladů jsou vymezeny v čl. 9 a 10 Výzvy), přičemž k úhradě musí dojít nejpozději do 31. 1. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>