Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 23/2023 Podpora sportovních organizací svazového charakteru 2024

Dotace na podporu zabezpečení sportovní, organizační a obsahové činnosti, včetně zabezpečení zdravotních, metodických, technicko-servisních podmínek pro činnost sportovců jednotlivých svazů.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 12. 2023 od 12:00 hod. do 26. 01. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel je svazem dle bodu 2.12.,
  • 3. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sportovce, které uvádí v dotazníku tvořícím přílohu žádosti dle bodu 26.1.,
  • 4. žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • 1. Organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru.
 • 2. Péče o talentovanou mládež.
 • 3. Zabezpečení státní sportovní reprezentace.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 2 900 000 000 Kč, s tím, že:
  1. Alokace pro podporu oblasti Organizace činnosti sportovní organizace svazového charakteru podle bodu 3.1. odst. 1. činí: 1 150 000 000 Kč
 • 2. Alokace pro podporu oblasti Péče o talentovanou mládež podle bodu 3.1. odst. 2. a oblasti Zabezpečení státní sportovní reprezentace podle bodu 3.1. odst. 3. činí celkem: 1 750 000 000 Kč
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru