Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 25/2023 Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2024

Dotace na podporu uspořádání VSA MD  s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 12. 2023 od 12:00 hod. do 26. 01. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost v oblasti sportu,
  • 3. ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 6.1. odst. 2.,
  • 4. žadatel je oficiálním pořadatelem či spolupořadatelem VSA, jež je předmětem žádosti a přímo se podílí na její přípravě a/nebo konání,
  • 5. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu,
  • 6. žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora na uspořádání VSA MD s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.
 • Předmětem podpory je poskytnutí dotace, oprávněnému žadateli dle článku 6. Výzvy, na úhradu nákladů/výdajů spojených s přípravou a konáním VSA MD splňujících podmínky Výzvy.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 258 645 100 Kč.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru