Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 26/2023 Podpora TJ/SK – ZPS 2024

Výzva je věcně zaměřena na rozvoj a podpora sportu.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 28. 12. 2023 od 12:00 hod. do 31. 1. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněný žadatel musí splňovat všechny následující podmínky:
  • a) má právní formu spolku nebo pobočného spolku dle § 214 až § 302 NOZ;
  • b) ke dni podání Žádosti vykonává hlavní činnosti v oblasti sportu po dobu alespoň dvou (2) let; tato podmínka se pokládá za splněnou, pokud žadatel navazuje na činnost jiné sportovní organizace a součet dob činnosti dosahuje alespoň dvou (2) let;
  • c) je SK nebo TJ dle bodu 2.5 a 2.6.;
  • d) má regionální působnost dle bodu 2.8.;
  • e) organizuje pravidelnou sportovní činnost dle bodu 2.15. v rámci tréninkových jednotek dle bodu 2.11.;
  • f) ke dni podání Žádosti eviduje v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem této výzvy je podpora následujících činností sportovní organizace dle bodu 2.5. a 2.6.v oblasti podpory dle bodu 3.1.:
  • a) sportovní aktivity osob se zdravotním postižením,
  • b) zabezpečení sportovní, tělovýchovné a organizační funkce žadatele realizující pravidelnou
  • sportovní činnost ZPS v souladu s platnými a registrovanými stanovami,
  • c) organizace meziklubových soutěží pro ZPS, účast ZPS na oficiálních soutěžích klubové,
  • meziklubové a národní úrovně dle bodu 2.13.,
  • d) spolupráce s národními sportovními svazy pro jednotlivá sportovní odvětví ZPS,
  • e) příprava talentovaných ZPS a rozvojové programy pro ZPS,
  • f) podpora sportů určených výhradně pro ZPS a inkluze ostatních ZPS sportů,
  • g) zvyšování kvalifikace trenérů ZPS a
  • h) provoz a údržba sportovních zařízení.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 40 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. 1. do 31. 12. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru