Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura – Výzva 27/2023 Sportovní organizace olympijského a paralympijského hnutí 2024

Dotace na podporu a rozvoj sportu sportovní organizace reprezentující paralympijské hnutí v ČR.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 28. 12. 2023 od 12:00 hod. do 22. 1. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem je sportovní organizace ve smyslu § 2 odst. 2 zákona o podpoře sportu: 
  • žadatel má právní formu spolku ve smyslu § 214 až § 302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • žadatel je sportovní organizací paralympijského hnutí dle bodu 2.7.,
  • žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sdružené/členské zastřešované sportovní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Věcným zaměřením a účelem výzvy je pro oblast podpory dle bodu 3.1. odst. 1. podpořit oprávněného žadatele dle čl. 7. v následujících činnostech: 
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace reprezentující paralympijské hnutí v České republice,
  • b) rozvoje paralympijského hnutí v České republice a mezinárodní spolupráce,
  • c) propagace sportu, paralympijských principů a hodnot, zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu v souvislosti s předmětem činností žadatele dle bodu 2.7. a především jeho zakladatelské listiny,
  • d) zabezpečení aktivit sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním vyplývajícím z jejího zakladatelského dokumentu a ze stanov a etického kodexu MPV, zejména v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj vrcholového sportu i sportu pro všechny, na podporu paralympijského hnutí, přípravu sportovních funkcionářů,
  • e) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností sportovních organizací a jejich členů.
 • Věcným zaměřením a účelem výzvy je pro oblast podpory dle bodu 3.1. odst. 2. podpořit oprávněného žadatele dle čl. 7. v následujících činnostech: 
  • a) zabezpečení sportovní reprezentace České republiky ve vztahu k aktivitám a akcím MPV nebo konaných pod jeho patronací,
   b) zajištění účasti sportovních reprezentantů České republiky na LPH 2024 v rozsahu vyplývajícího z poslání národního paralympijského výboru ve vztahu k LPH 2024.

Forma a výše podpory:

 • Alokace pro podporu oblasti Podpora činností sportovní organizace reprezentující paralympijské hnutí v ČR dle bodu 3.1. odst. 1 činí 4 000  000 Kč,
 • Alokace pro podporu oblasti Zabezpečení státní sportovní reprezentace dle bodu 3.1. odst. 2 činí 21 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru