Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 27/2022 Všesportovní organizace 2023

Dotace na podporu a činnosti sportovní organizace všesportovního charakteru, která organizuje pravidelné pohybové aktivity pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 11. 2022 od 12:00 hod. do 30. 12. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatele je sportovní organizací všesportovního charakteru dle bodu 2.10. Výzvy,
  • 3. působnost žadatele je celostátní dle bodu 2.11.,
  • 4. ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 6.1.2. Výzvy, a to v rozsahu působnosti dle bodu 6.1.3 Výzvy.,
  • 5. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory: Rozvoj a podpora sportu.
 • Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovní organizace všesportovního charakteru dle bodu 2.10. Výzvy a budou podpořeny zejména následující činnosti: 
  • a) organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl,
  • b) organizace pohybových programů sportu pro všechny, zejména vícegeneračních a rodinných pohybových programů, zdravotně orientovaných pohybových programů a pohybových programů pro seniory,
  • c) vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších odborníků včetně dobrovolných pracovníků zajišťujících realizaci pohybových programů a aktivit v oblasti sportu pro všechny,
  • d) organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí v oblasti sportu pro všechny,
  • e) rozvoje všech druhů pohybové turistiky,
  • f) rozvoje pohybové rekreace a rekreačního sportu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 85 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Účelem Výzvy není podpora aktivit a činností souvisejících s výkonnostním sportem.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru