Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura – Výzva 29/2022 Univerzitní sport 2023

Účelem Výzvy je podpora činnosti zastřešující sportovní organizace univerzitního sportu.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 11. 2022 do 30. 12. 2022.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel je zastřešující sportovní organizací univerzitního sportu dle bodu 2.9.,
  • 3. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sdružené/členské zastřešované sportovní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory: Rozvoj a podpora sportu.
 • Účelem Výzvy je podpora činnosti zastřešující sportovní organizace univerzitního sportu dle bodu 2.9. Výzvy a budou podpořeny zejména následující činnosti: 
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace v oblasti univerzitního sportu, dle zakladatelského dokumentu,
  • b) zabezpečení organizace a pořádání univerzitních soutěží místního, regionálního i celostátního charakteru, včetně pořádání celonárodních univerzitních lig a jiných pravidelných soutěží univerzitního sportu, včetně podpory VSK/VŠTJ dle bodu 2.5. a 2.6. Výzvy zaměřených na univerzitní sport,
  • c) pořádání mezinárodních sportovních akcí v oblasti univerzitního sportu v České republice,
  • d) zastupování České republiky v oblasti univerzitního sportu v mezinárodních organizacích,
  • e) zabezpečení účasti akademické sportovní reprezentace České republiky na mezinárodních akcích v oblasti univerzitního sportu v zahraničí, zejména soutěžích Mezinárodní federace univerzitního sportu a Evropské asociace univerzitního sportu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 50 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2023. Tyto náklady musí prokazatelně souviset s účelem dotace uvedeným v Rozhodnutí. V souladu s předchozí větou může být náklad způsobilým pouze tehdy, pokud bude uhrazen nejpozději do 31. ledna 2024. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu a obdobím podpory Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru