Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 33/2022 Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 a ZOH 2026 pro rok 2023

Dotace na podporu oprávněného žadatele za účelem Zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen – příprava účasti na LOH 2028 a ZOH 2026 – období 2023.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 12. 2022 od 12:00 hod. do 16. 1. 2023 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky: 
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel splňuje podmínky dle bodu 2.11.(Svazem je pro účely této Výzvy typ sportovní organizace dle bodu 2.1. Výzvy, která je svazového charakteru, jež vyjádří ve svém názvu (např. svaz, asociace, federace apod.).
  • 3. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm sportovce a trenéry,
  • 4. žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Výzva je zaměřená na podporu oprávněného žadatele za účelem Zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen – příprava účasti na LOH 2028 a ZOH 2026 a budou podpořeny zejména následující činnosti:
 • a) zajištění přípravy sportovních reprezentantek České republiky v seniorské a juniorských/ dorosteneckých kategoriích (jedná se zejména o pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, výkonnostní testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení),
 • b) zajištění účasti sportovních reprezentantek České republiky v seniorské a juniorských/ dorosteneckých kategoriích na vrcholných mezinárodních soutěžích (jedná se zejména o Olympijské hry, Evropský olympijský festival mládeže, Olympijské hry mládeže, Mistrovství světa, Světové hry, Mistrovství Evropy, světové poháry, světové ligy a obdobné soutěže a odpovídající kvalifikační mezinárodní soutěže),
 • c) zajištění péče o sportovně talentovanou mládež – dívek,
 • d) zajištění přípravy sportovně talentované mládeže — dívek, především dorostenecké a juniorské kategorie, směřující ke státní sportovní reprezentaci,
 • e) zajištění sportovní přípravy sportovně talentované mládeže – dívek v řízeném systému vrcholových sportovních centrech mládeže.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 150 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy se vztahuje na období 1. 1. 2023 — 31. 12. 2023. Datum 31. 12. 2023. je termínem, kdy musí být naplněn účel dotace.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru