Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 4/2022 Parasport Reprezentace ZPS 2022

Dotace  na zajištění přípravy reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích (jedná se zejména o pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení) a na zajištění účasti reprezentantů v seniorských a juniorských kategoriích na vrcholných mezinárodních soutěžích ZPS.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 02. 2022 od 12:00 hod. do 22. 3. 2022 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněnými žadateli jsou výhradně: 
  • a) gestor, jehož koncepci na podporu sportu na roky 2021–2023 NSA vybrala pro daný druh sportu a jednotlivé zdravotní vady.
  • b) subjekt určený NSA pro daný podpořený sport na roky 2021–2023.
 • Oprávněný žadatel je sportovní organizace dle bodu 2.1 Výzvy a musí dále splňovat následující podmínky: 
  • a) žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • b) žadatel splňuje podmínky definice podle bodu. 2.6 Výzvy nebo se jedná o spolek jehož činnost je podpořena dle bodu 2.7 Výzvy.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovních organizací v oblasti: 
  • a) zajištění přípravy reprezentantů v seniorské a juniorských kategoriích (jedná se zejména o pravidelnou tréninkovou činnost, výcvikové tábory, soustředění, tréninkové srazy, přípravné sportovní akce, testování sportovců, kontrolní sportovní srazy, materiálně technické a personální zabezpečení),
  • b) zajištění účasti reprezentantů v seniorské a juniorských kategoriích na vrcholných mezinárodních soutěžích ZPS; jedná se zejména o Paralympijské hry, Deaflympijské hry, Global Games , mistrovství světa, mistrovství Evropy, světové poháry a evropské poháry, světové a evropské ligy a obdobné soutěže pod patronací Mezinárodního paralympijského výboru a dalších mezinárodních autorit jak pro jednotlivé druhy zdravotního postižení, tak pro specifické druhy sportů s podporou ZPS.

Forma a výše podpory:

 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových nákladů uvedených v žádosti.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.
 • Celková alokace Výzvy je 35 000 000 Kč.

Specifika a omezení:

 • Každý žadatel může v rámci této Výzvy podat pouze jednu žádost.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru