Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 5/2022 Zastřešující sportovní organizace

basketball-1474505_960_720
Share Button

Dotace na podporu činnosti zastřešující sportovní organizace.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 02. 2022 od 12.00 hod. do 25. 03. 2022 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky:
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatel je zastřešující organizací dle bodu 2.9.,
  • 3. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu a eviduje v něm členské/sdružené zastřešované sportovní organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory: Rozvoj a podpora sportu.
 • Účelem Výzvy je podpora činnosti zastřešující sportovní organizace dle bodu 2.9. Výzvy a budou podpořeny zejména následující činnosti:
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce zastřešující sportovní organizace,
  • b) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností zastřešujících sportovních organizací a jejich členů, např. v oblasti sociální, v oblasti pojištění sportovců a trenérů (úrazové pojištění sportovců, pojištění odpovědnosti trenérů a cvičitelů), v oblasti plateb autorských poplatků (OSA, INTERGRAM),
  • c) aktivit zastřešující sportovní organizace souvisejících s její úlohou a posláním, zejména v oblasti poskytování servisu a služeb svým členům i nečlenským sportovním organizacím, v oblasti programů a aktivit zaměřených na rozvoj sportu, vzdělávání odborných pracovníků ve sportu a pořádání a organizace sportovních akcí,
  • d) propagace sportu a zdraví prospěšných pohybových aktivit a zdravého životního stylu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 90 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na které byla dotace poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím od 1. ledna do 31. prosince roku, na které byla dotace poskytnuta.7 Tyto náklady musí prokazatelně souviset s účelem dotace uvedeným v Rozhodnutí. V souladu s předchozí větou může být náklad způsobilý pouze tehdy, pokud je uhrazený nejpozději do 31. ledna 2023. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu a obdobím podpory Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>