Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 7/2022 Všesportovní organizace 2022

start-1590051__340
Share Button

Dotace na podporu a činnosti sportovní organizace všesportovního charakteru, která organizuje pravidelné pohybové aktivity pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 23. 02. 2022 od 12.00 hod. do 25. 03. 2022 do 12.00 hod.

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky:
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. žadatele je sportovní organizací všesportovního charakteru dle bodu 2.10. Výzvy,
  • 3. působnost žadatele je celostátní dle bodu 2.11.,
  • 4. ke dni podání žádosti o poskytnutí dotace je alespoň po dobu pěti (5) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 6.1.2. Výzvy, a to v rozsahu působnosti dle bodu 6.1.3 Výzvy.,
  • 5. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory: Rozvoj a podpora sportu.
 • Účelem Výzvy je podpora činnosti sportovní organizace všesportovního charakteru dle bodu 2.10. Výzvy a budou podpořeny zejména následující činnosti:
  • a) organizace pravidelných pohybových aktivit pro organizované sportovce či veřejnost se zacílením na zdraví, zdatnost a aktivní životní styl,
  • b) organizace pohybových programů sportu pro všechny, zejména vícegeneračních a rodinných pohybových programů, zdravotně orientovaných pohybových programů a pohybových programů pro seniory,
  • c) vzdělávání trenérů, cvičitelů a dalších odborníků včetně dobrovolných pracovníků zajišťujících realizaci pohybových programů a aktivit v oblasti sportu pro všechny,
  • d) organizace sportovních přehlídek, slavností, festivalů a masových sportovních akcí v oblasti sportu pro všechny,
  • e) rozvoje všech druhů pohybové turistiky,
  • f) rozvoje pohybové rekreace a rekreačního sportu.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 75 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových rozpočtovaných nákladů uvedených v žádosti.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na které byla dotace poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím od 1. ledna do 31. prosince roku, na které byla dotace poskytnuta.7 Finanční prostředky dotace poskytnuté na realizaci projektu pro rok 2022 nelze převádět do dalších let. Tyto náklady musí prokazatelně souviset s účelem dotace uvedeným v Rozhodnutí. V souladu s předchozí větou může být náklad způsobilý pouze tehdy, pokud je uhrazený nejpozději do 31. ledna 2023. Dotaci lze použít i na náklady, které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, pokud tyto souvisí s plněním účelu a obdobím podpory Výzvy.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>