Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 8/2024 Podpora sportovních svazů – Handicap

Účelem Výzvy je poskytnout žadateli podporu formou dotace v oblastech organizace činnosti sportovního svazu a zabezpečení reprezentace.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 6. 5. 2024 od 12:00 hod. do 31. 5. 2024 do 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem v oblasti podpory dle bodu 3.1. odst. 1 a 2. je sportovní organizace dle bodu 2.11., který splňuje podmínky bodu 7.2., a současně splňuje všechny dále uvedené podmínky:
  • a) má celostátní působnost dle bodu 2.12.,
  • b) po dobu alespoň tří (3) let předcházejících podání Žádosti naplňuje podmínky dle bodu 2.11. písm.
  • b) a f); tato podmínka se dále neuplatní v případě, jedná-li se o právního nástupce oprávněného žadatele, který přestal naplňovat definici oprávněného žadatele dle čl. 7. a kterého uzná příslušná MSO dle bodu 2.10. jako jediného uznaného zástupce České republiky v daném sportovním odvětví. Právní nástupnictví musí být prokázáno v rámci zakladatelského dokumentu, statusu, společenské smlouvy, rozhodnutím MSO.
 • Oprávněný žadatel ve Výzvě musí dále splňovat současně všechny níže uvedené podmínky:
  • a) má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • b) je sportovní organizací dle bodu 2.1,
  • c) je zapsán v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je poskytnout žadateli podporu formou dotace v oblastech podpory dle bodu 3.1. na následující činnosti:
  • Organizace činnosti sportovního svazu.
  • Zabezpečení reprezentace.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 11 500 000 Kč, s tím, že:
 • Alokace pro podporu oblasti Organizace činnosti sportovního svazu dle bodu 3.1.1. činí: 7 000 000 Kč.
 • Alokace pro podporu oblasti Zabezpečení reprezentace dle bodu 3.1.2. činí celkem: 4 500 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů na činnost žadatele v souladu s účelem Výzvy dle čl. 4.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024. Tyto náklady musí prokazatelně souviset s účelem dotace uvedeným v Rozhodnutí. V souladu s předchozí větou může být způsobilý náklad uhrazen nejpozději do 31. ledna 2025. Dotaci lze použít i na úhradu způsobilých nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna 2024, a které byly uhrazeny před datem vydání Rozhodnutí, ne však dříve než 1. 1. 2024.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru