Přeskočit na obsah

Národní sportovní agentura — Výzva 9/2024 — Podpora hnutí speciálních olympiád a sportovců s Downovým syndromem

Dotace na zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace v České republice.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 22. 5. 2024 od 12:00 hod. do 19. 6. 2024 do 12:00 hod.

Příjemci podpory:

 • Sportovní organizace splňující současně všechny níže uvedené podmínky:
  • žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • žadatel je sportovní organizací dle bodu 2.8. a 2.9. Výzvy, ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 2.8. a 2.9. Výzvy,
  • žadatel je zapsán v Rejstříku sportu.

Typy podporovaných aktivit:

 • V rámci Výzvy bude podpořena oblast podpory činnosti sportovní organizace dle bodu 2.8. a 2.9. Výzvy a budou podpořeny zejména následující činnosti:
  • a) zabezpečení sportovní, tělovýchovné, organizační a servisní funkce sportovní organizace v České republice, dle zakladatelského dokumentu,
  • b) rozvoje soutěží SO a SDS v České republice a mezinárodní spolupráce,
  • c) propagace SO, humanitárních ideálů sportování a integrace osob s MP v souladu s idejemi
  • a pravidly světového programu SO,
  • d) zabezpečení organizace SO her a soutěží pro SDS regionálního, národního i mezinárodního charakteru,
  • e) zabezpečení účasti ve vztahu k aktivitám a akcím mezinárodního SO,
  • f) zabezpečení dalších specifických potřeb souvisejících s činností sportovní organizace a jejich členů.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 2 500 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 100 % celkových způsobilých nákladů.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince 2024. 

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru