Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Národní sportovní agentura – Výzva 9/2022 Významné sportovní akce mimořádné důležitosti 2022

Biathlete shoots in the prone position on training ground
Share Button

Dotace na podporu uspořádání VSA MD  s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 9. 3. 2022 od 12:00 hod. do 8. 4. 2022 do 12:00 hod..

Příjemci podpory:

 • Oprávněným žadatelem ve Výzvě je sportovní organizace dle bodu 2.1. a splňuje současně všechny níže uvedené podmínky:
  • 1. žadatel má právní formu spolku dle § 214 až § 302 NOZ,
  • 2. hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele dle jeho zakladatelského dokumentu je činnost v oblasti sportu,
  • 3. ke dni podání žádosti je alespoň po dobu dvou (2) let hlavním účelem/předmětem činnosti žadatele činnost dle bodu 6.1. odst. 2.,
  • 4. žadatel je oficiálním pořadatelem či spolupořadatelem VSA, jež je předmětem žádosti a přímo se podílí na její přípravě a/nebo konání,
  • 5. žadatel je zapsán v Rejstříku sportu,
  • 6. žadatel je bezúhonnou osobou.

Typy podporovaných aktivit:

 • Účelem Výzvy je podpora na uspořádání VSA MD s ohledem na zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti státní reprezentace České republiky v jednotlivých sportovních odvětvích.

Forma a výše podpory:

 • Celková alokace Výzvy je 66 000 000 Kč.
 • Dotace je žadateli poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného poskytovatelem, jehož součástí jsou závazné podmínky poskytnutí dotace.

Specifika a omezení:

 • Dotaci lze použít pouze na úhradu nákladů splňujících podmínky časové a věcné způsobilosti stanovené Výzvou (podmínky časové a věcné způsobilosti nákladů jsou vymezeny v čl. 8 a 9 Výzvy), přičemž k úhradě musí dojít nejpozději do 31. 1. 2023.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>