Přeskočit na obsah

NEMOVITOSTI — ITI Olomouc — II. výzva — OP PIK

Cílem programu Nemovitosti je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností, nebo jejich nahrazení novými budovami pro podnikání.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena do 12. 11. 2019, 10:00.

Příjemci podpory:

  • Akciová společnost, evropská společnost, evropská družstevní společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, společnost s ručením omezeným, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, družstvo (vyjma bytového), odštěpný závod zahraniční právnické osoby, podnikající fyzická osoba tuzemská, zahraniční fyzická osoba, odštěpný závod zahraniční fyzické osoby, analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

  • Rekonstrukce objektu – realizací dojde k rekonstrukci technicky (nikoliv výhradně dispozičně) nevyhovujícího objektu nebo objektu typu brownfield na podnikatelský objekt.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 000 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 30 000 000 Kč.
  • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 31. 12. 2022.
  • Pro Výzvu programu podpory „Nemovitosti“ není křížové financování relevantní.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru