Přeskočit na obsah

NPO–POPFK č. 3 — 167 – Opatření k naplňování komplexních vodohospodářských studií

Cílem výzvy je realizace opatření na podporu renaturace vodního toku, které přímo vychází ze studií zpracovaných v rámci podprogramu 166 Komplexní vodohospodářské studie.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 30. 5. 2024 do 30. 7. 2024, 23:59 h nebo do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

 • Státní podniky povodí (Povodí Labe, s. p., Povodí Vltavy, s. p., Povodí Ohře, s. p., Povodí Odry, s. p. a Povodí Moravy, s. p) a Lesy České republiky.

Typy podporovaných aktivit:

 • Podporována jsou opatření:
  • Ponechání koryta k renaturaci samovolným vývojem – Cílem opatření je administrativní zrušení vodního díla a tím umožnění samovolné renaturaci koryta vodního toku.
  • Řízená renaturace – Cílem opatření jsou pomístní zásahy do vodních linií s cílem podpory přirozených krajinotvorných procesů.

Forma a výše podpory:

 • Výše podpory je poskytována až do výše 100 % celkových způsobilých výdajů. 
 • Minimální výše dotace na jednu žádost není stanovena.
 • Maximální výše dotace na jednu žádost není stanovena.
 • Celková alokace: 8,226 mil. Kč.

Specifika a omezení:

 • Podpořené projekty budou realizovány nejpozději do 30. 10. 2025.
 • Náklady jsou uznatelné od 1. 1. 2024 do 30. 10. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru