Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

NPŽP – Obnova zeleně

tornado-1193184__340
Share Button

Cílem výzvy je zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory poskytnuté na odstranění následků živelní pohromy a obnovu zeleně.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 16. 7. 2021 10:00 do 30. 11. 2022 14:00, nejpozději však do vyčerpání alokace.

Příjemci podpory:

  • Obce a kraje (Jihomoravský, Ústecký). Podmínkou přijatelnosti projektu je opatření realizované na území zasaženém živelní pohromou (tornádo nebo downburst) ze dne 24. 6. 2021.

Typy podporovaných aktivit:

  • Předmětem podpory je obnova poškozených vegetačních prvků v živelní pohromou postižených oblastech, včetně likvidace škod na vegetaci. Odstranění, popřípadě ošetření stromů i keřů včetně odklizení dřevní hmoty, dále výsadba stromů a keřů, případně obnova poškozených trávníků, trvalkových výsadeb a doprovodné infrastruktury (mobiliář).
  • Předmětem podpory je i obnova poškozených realizovaných vegetačních prvků v tornádem postižených oblastech, podpořených z NPŽP, OPŽP 2007–2013 a OPŽP 2014–2020, včetně likvidace škod na vegetaci. Opatření by měla být realizována podle původních, případně aktualizovaných projektových dokumentací.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše podpory na jeden projekt činí 100 tis. Kč.
  • Maximální výše podpory na jeden projekt činí 15 mil. Kč.
  • Maximální míra podpory je stanovena na 100 % ze způsobilých výdajů.
  • Podpora je poskytována formou 100% zálohové platby.
  • Pro výzvu je alokováno celkem 100 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Projekty musí být realizovány na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání jejich obyvatel, a to na území zasaženém živelní pohromou dne 24. června 2021. V případě obnovy projektů NPŽP a OPŽP je místem realizace místo jejich původní realizace zasažené živelní pohromou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>