Přeskočit na obsah

Obec Blučina — Program poskytování dotací spolkům v roce 2022

Dotace na podporu činnosti spolků, svazů a sdružení se sídlem v Blučině v oblasti využití volného času a různých aktivit souvisejících se stanovami daného spolku nebo sdružení v roce 2022.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 1. 2022 do 7. 2. 2022 do 12:00.

Příjemci podpory:

  • Aktivní spolky, organizace, sdružení se sídlem v obci Blučina.

Typy podporovaných aktivit:

  • Dotace je určena na podporu volného času, různých aktivit a věcí spojených s činností žadatele. Dotace jsou poskytovány i na provozní výdaje, opravy, rekonstrukce a modernizace objektu v majetku žadatele.
  • Cílem programu pro poskytování dotací z rozpočtu Obce Blučina je udržet aktivity v oblasti práce s mládeží a zkvalitnění činnosti pro rozvoj zejména sportu, kultury, myslivosti a obnovu, zachování a rozvíjení lidových tradic a společenského života v obci.

Forma a výše podpory:

  • Celková finanční alokovaná částka v programu je 1 300 000 Kč, která bude rozdělena z rozpočtu Obce Blučina.
  • O poskytnutí dotace na základě žádostí rozhoduje Rada nebo Zastupitelstvo obce Blučina, a to podle výše poskytované dotace (zákon 128/2000 Sb., o obcích § 85).

Specifika a omezení:

  • Dotace nelze použít na pohoštění, dary, mzdy či telefonní služby.
  • Žadatel může podat žádost pouze osobně na podatelně Obecního úřadu se všemi náležitostmi a povinnými přílohami.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru