Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

Obec Volfartice – Program pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod 2021-2022

istockphoto-621925296-170667a
Share Button

Dotace na podporu zvyšování kvality odpadních vod a ochrana životního prostředí v obci Volfartice.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena:
  • I. termín – do 22. 12. 2021.
  • II. termín – od 1. 9. 2022 do 22. 12. 2022.

Příjemci podpory:

 • Fyzická osoba, která splňuje všechny níže uvedené podmínky:
  • a. je zletilá a způsobilá k právním úkonům;
  • b. vlastní trvale obydlený rodinný dům, trvale obydlený rekreační objekt nebo je spoluvlastníkem bytového domu s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví v katastrálním území Volfartice nebo Volfartická Nová Ves. (Trvale obydlený znamená, že je v objektu přihlášena k trvalému pobytu alespoň jedna osoba.);
  • c. Nemá vůči Obci Volfartice neuhrazené závazky po splatnosti.

Typy podporovaných aktivit:

 • Zvyšování kvality odpadních vod a ochrana životního prostředí v obci Volfartice.
 • Poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren odpadních vod ve Volfarticích.

Forma a výše podpory:

 • Celkový předpokládaný objem finančních prostředků vyčleněných z rozpočtu Obce Volfartice na podporu účelu stanoveného tímto programem činí 15 000 000 Kč.
 • V tomto programu může být v jednotlivém případě poskytnuta dotace v maximální výši 80 000 Kč.
 • Dotaci je možné poskytnout k úhradě 100% uznatelných nákladů, max. však 80 000 Kč, které vzniknou žadatelům vymezeným v čl. III odst. 1 tohoto programu po uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (nově budované DČOV).
 • Dotaci je dále možno poskytnout k úhradě 100% uznatelných nákladů, max. však 80 000 Kč, které vznikly žadatelům vymezeným v čl. III odst. 1 před uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace, jestliže ke dni podání žádosti splňuje DČOV pořízená žadatelem podmínky stanovené tímto programem a zároveň tato DČOV nebyla uvedena do provozu dříve než dne 1. ledna 2011 (DČOV vybudované v minulosti).

Specifika a omezení:

 • Dotaci z tohoto programu lze poskytnout pro jednu nemovitost pouze jednou.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>