Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Podpora propagačních, vzdělávacích a osvětových akcí zaměřených na tématiku životního prostředí a zemědělství

Dotace na semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce a programy zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství nebo na poradenskou činnost mohou získat fyzické a právnické osoby v Olomouckém kraji. 

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 21. 1. 2016 do 19. 2. 2016.

Příjemci podpory:

  • Fyzické a právnické osoby.

Typy podporovaných aktivit:

  • Semináře, školení, soutěže, výstavy, vzdělávací a osvětové akce a programy zaměřené na tématiku životního prostředí a zemědělství a na akce s tím související či navazující zájmovou činnost.
  • Poradenská činnost zaměřená na nediskriminační, plošný, adresný a cílený přenos resortních informací k cílovým skupinám a jejich provázanost s regionálními rozvojovými aktivitami v oblasti životního prostředí a zemědělství a udržitelného rozvoje.

Forma a výše podpory:

  • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 200 000 Kč.
  • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 5 000 Kč.
  • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů, činí minimálně 50 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

  • Dotaci nelze použít na realizaci podpory podnikatelské činnosti.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru