Přeskočit na obsah

Olomoucký kraj — Víceletá podpora významných kulturních akcí

Dotaci na podporu mimořádných, průběžně, nepřerušovaně a dlouhodobě realizovaných významných kulturních akcí na období tří, po sobě jdoucích let, zvlášť důležitých pro rozvoj kultury v Olomouckém kraji.

Příjem žádostí:

 • Žádosti se podávají od 21. 1. 2019 do 4. 2. 2019.

Příjemce podpory:

 • Žadatelem může být pouze fyzická a právnická osoba, obec, dobrovolný svazek obcí.

Typy podporovaných projektů:

 • Účelem dotačního titulu je podpora mimořádných, průběžně, nepřerušovaně a dlouhodobě realizovaných významných kulturních akcí a aktivit zvlášť důležitých pro rozvoj kultury v Olomouckém kraji a pro jeho obyvatele, zejména v následujících oblastech: 
  • hudební a scénické umění (např. koncertní a divadelní činnost);
  • výtvarné umění a architektura, samostatná umělecká tvorba, zprostředkování uměleckých výtvorů a výtvorů, které jsou součástí kulturního dědictví, včetně ediční činnosti, výstavní a galerijní činnosti;
  • literatura, publicistika, filmová a audiovizuální tvorba, včetně ediční činnosti,
  • festivaly a přehlídky ve všech oblastech umělecké činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše dotace na jednu akci/projekt činí 300 000 Kč/ rok.
 • Maximální výše dotace na jednu akci/projekt činí 1 000 000 Kč/rok.
 • Minimální podíl spoluúčasti žadatele z vlastních a jiných zdrojů činí minimálně 30 % celkových skutečně vynaložených uznatelných výdajů akce/projektu.

Specifika a omezení:

 • Projekt musí být realizován v územním obvodu Olomouckého kraje. Pokud se jeho realizace vztahuje mimo územní obvod Olomouckého kraje, musí žadatel prokázat jeho přínos nebo využitelnost ve veřejném zájmu Olomouckého kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.
Zdroj
[mpress_banner banner=“7713”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru