Přeskočit na obsah

OP Doprava — Výzva č. 2, SC 2.1 Výstavba silniční sítě TEN‑T

Dotace na zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN‑T včetně rozvoje systémů ITS.

Příjem žádostí:

  • Žádosti lze podávat do 30. 6. 2023.

Příjemci podpory:

  • Vlastníci/správci dotčené silniční infrastruktury.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výstavba nových úseků silniční sítě TEN‑T.

Forma a výše podpory:

  • Maximální a minimální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.

Specifika a omezení:

  • V rámci výzvy nebudou podporovány projekty zakládající veřejnou podporu.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

[mpress_banner banner=“7709”]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru