Dotační info na Facebook Dotační info na Linkedin RSS
Kontakty

OP PIK Aplikace – Výzva IX

shutterstock_75051373.jpg
Share Button

Cílem programu a Výzvy je získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Výsledky těchto činností povedou k zavádění inovací vyšších řádů a k tvorbě produktů konkurenceschopných na světových trzích.

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 8. 6. 2021; 10:00 do 31. 7. 2021; 13:59:59.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky a velké podniky.
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
  • Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty (podniky) i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a výzkumných organizací; v případě konsorcií vystupuje jako žadatel/příjemce vždy jeden subjekt (podnikatelský subjekt) z konsorcia, další subjekty vystupují jako partneři zapojení do realizace projektu, kteří mají vlastní rozpočet, případně i odlišné míry podpory.

Typy podporovaných projektů:

 • Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu Článku 25 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014 (dále jen „Nařízení Komise č. 651/2014“), kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem.

Forma a výše podpory:

 • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč a maximálně do výše:
  • a) 50 mil. Kč pro projekty realizované bez tzv. účinné spolupráce.
  • b) 100 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce, kódu intervence 063 nebo 065.
 • Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových aktivitách projektu (způsobilých výdajích) musí být minimálně 50 %.

Specifika a omezení:

 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS II Praha.
 • Pro Výzvu programu podpory Aplikace není křížové financování relevantní.
 • Vymezení zvýhodněných regionů: Hospodářsky problémové regiony definované usnesením vlády ČR č. 952/2013, ve smyslu usnesení vlády ČR č. 826/2015 a č. 562/2018, jimiž jsou Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>