Dotace Evropská unie Dotační Kanál G+ Dotační info RSS
Kontakty

OP PIK – Výzva II. programu podpory Služby infrastruktury – ITI BRNO

microscope-385364__340
Share Button

Dotace  na  zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurence schopných výrobků a služeb.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 30. 4. 2019, 8:00 do 30. 4. 2020, 23:59:59.

Příjemci podpory:

 • Veřejná obchodní společnost, Společnost s ručením omezeným, Společnost komanditní, Akciová společnost, Ústav, Družstvo, Státní podnik, Národní podnik, Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem, Státní příspěvková organizace ze zákona, Veřejnoprávní instituce, Vysoká škola (veřejná, státní), Veřejná výzkumná instituce, Komora (hospodářská, agrární), Zájmové sdružení právnických osob, Dobrovolný svazek obcí, Obec, Město, Kraj, Evropské hospodářské zájmové sdružení, Evropská společnost, Evropská družstevní společnost, Odštěpný závod zahraniční právnické osoby, Odštěpný závod nebo analogická zahraniční právní forma k výše uvedeným, pokud je žadatelem zahraniční subjekt.

Typy podporovaných aktivit:

 • Aktivita C - Rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.
 • Aktivita D - ýstavba nové sdílené inovační infrastruktury.

Forma a výše podpory:

 • Míra podpory pro aktivity C, D:
  • a) 50 % z prokázaných způsobilých výdajů.
  • b) 75 % z prokázaných způsobilých výdajů dle Rámce mimo režim veřejné podpory pro příjemce, kteří splňují podmínky bodů 19 a 20 Sdělení Komise – Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).
  • Dotace poskytována ve výši:
   • a) 1 – 30 mil. Kč v případě projektů neobsahujících stavební práce.
   • b) 5 – 200 mil. Kč v případě projektů obsahujících stavební práce.

Specifika a omezení:

 • Příjemce je povinen o způsobilých výdajích projektu a použití dotace určené k financování způsobilých výdajů vést oddělenou evidenci a dokumentaci stanovenou v podmínkách a podklady uchovat po dobu 10 let ode dne ukončení projektu, a zároveň minimálně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky.
 • Pro výzvu programu podpory „Služby infrastruktury“ není křížové financování relevantní.
 • Cílové území: Území ITI Brněnské aglomerace.
 • Každý žadatel/příjemce (1 IČ) je v této Výzvě v rámci podporovaných aktivit C a D oprávněn předložit maximálně dva projekty.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Podívejte se určitě i na tuto výzvu...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>