Přeskočit na obsah

OP Rybářství 2.2., záměr a) Investice do akvakultury

Podpora je zaměřena na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniku akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a navazujících činností.

Příjem žádostí:

  • Žádosti budou přijímány od 8. 10. 2019 od 9:00 hod. do 29. 10. 2019 v 18:00 hod.

Příjemce podpory:

  • Podpora je určena pro podniky akvakultury.
  • Podpora může být poskytnuta fyzické nebo právnické osobě, jejíž příjmy pocházejí z akvakultury provozované vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a riziko.
  • Podpora může být rovněž poskytnuta rybářským svazům a rybářským spolkům.

Typy podporovaných projektů:

  • Opatření je zaměřeno na investice přispívající ke zvyšování konkurenceschopnosti podniků akvakultury s cílem zachování tradiční akvakultury a činností navazujících, důležitých pro udržení a rozvoj hospodářské, sociální struktury a životního prostředí.

Forma a výše podpory:

  • 50 % způsobilých výdajů pro mikropodniky, malé a střední podniky.
  • 30 % způsobilých výdajů pro velké podniky.
  • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí minimálně 50 000 Kč na každý jednotlivý projekt.
  • Způsobilé výdaje, na které může být poskytnuta podpora, činí maximálně 20 000 000 Kč na každý jednotlivý projekt.

Specifika a omezení:

  • Žádost o podporu musí být zaměřena buď na produktivní investici, nebo na modernizaci či obnovu. Doba udržitelnosti je 3 roky od data poslední platby příjemci pro produktivní investice a 5 let od data poslední platby příjemci pro ostatní projekty (modernizace či obnova).

Doplňující informace:

Máte- li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru