Přeskočit na obsah

OP TAK — Inovace – výzva II.

Hlavním cílem Výzvy je posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace, zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací tak, aby došlo k nárůstu počtu firem především místního původu v pozici technologických lídrů, k tvorbě a zavádění nových konkurenceschopných produktů na globální trh a posílení schopností firem v oblasti high-tech výroby.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 5. 2024; 12:00:00 do 31. 7. 2024; 10:00:00.

Příjemci podpory:

  • Fyzická osoba nebo právnická osoba, která má přidělené české IČ a je oprávněna k podnikání.
  • Výzva je určena malým, středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací.

Typy podporovaných aktivit:

  • a) Zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace).
  • b) Zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace).

Forma a výše podpory:

  • Celkové způsobilé výdaje na projekt musí být minimálně ve výši 3 mil. Kč a maximálně do výše 100 mil. Kč..

Specifika a omezení:

  • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.
  • Pro Výzvu není křížové financování relevantní.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu je 30. 6. 2027.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru