Přeskočit na obsah

OP TAK — Partnerství znalostního transferu — Partnerství znalostního transferu – výzva II.

Rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 25. 4. 2024 do 9. 4. 2025.

Příjemci podpory:

 • Malé a střední podniky (definice GBER).
 • Výzkumné organizace.

Typy podporovaných aktivit:

 • Vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup.
 • Cílem výzvy je posílení mobility a rozvoj transferu znalostí mezi podnikovou a akademickou sférou s cílem podpořit a urychlit inovační procesy v podnicích a sblížení výzkumných témat prováděných ve veřejném sektoru s potřebami podniků. Obecným cílem výzvy je nárůst interakcí mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a větší otevření vysokých škol ke spolupráci s podnikatelskou sférou.
 • Projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
  • a) zavádění pokročilých technologií v podniku;
  • b) vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb včetně designu;
  • c) zlepšení výrobních a/nebo podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 12 000 000 Kč.
 • Míra podpory:
  • 70 % — malý podnik,
  • 70 % — střední podnik,
  • 85 % — výzkumné organizace.

Specifika a omezení:

 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 10. 2027.
 • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru