Přeskočit na obsah

OP TAK — Potenciál – výzva I.

Dotace na podporu zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum a vývoj nebo podpora rozvoje, posilování výzkumných a inovačních kapacit.

Příjem žádostí:

  • Žádosti o dotaci lze podávat od 2. 6. 2023 9:00 do 25. 9. 2023 16:00.

Příjemci podpory:

  •  Výzva je určena malým, středním podnikům a také malým společnostem se střední tržní kapitalizací a společnostem se střední tržní kapitalizací.

Typy podporovaných aktivit:

  • Cílem Výzvy Potenciál je podpora zvyšování počtu podniků s infrastrukturou pro výzkum a vývoj a rozvoj a posilování jejich výzkumných a inovačních kapacit. Výzva si dále klade za cíl prohloubení spolupráce podnikatelských subjektů s výzkumnými organizacemi, posílení podnikového výzkumu a vývoje v oblasti pokročilých technologií, tvorbu kvalifikovaných pracovních míst, a tím rozvoj znalostní ekonomiky a prohlubování inteligentní specializace, zlepšení podmínek pro zapojení podniků evropského výzkumného prostoru a zvyšování konkurenceschopnosti české ekonomiky.
  • Založení nebo rozšíření podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení technologií/zařízení a jiného vybavení nezbytného pro zajištění výzkumných a vývojových aktivit tohoto centra.

Forma a výše podpory:

  • Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 2 mil. Kč.
  • Maximálně do výše 100 mil. Kč.
  • Příjemce je povinen poskytnout finanční příspěvek ve výši minimálně 25 % způsobilých výdajů.
  • Alokace pro výzvu I. Potenciál je stanovena ve výši 1 miliardy korun.

Specifika a omezení:

  • Cílové území: Území České republiky, mimo NUTS 2 Praha.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru