Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22– 022 — Inkubační fáze šíření

Hlavním účelem je podpora realizátorů se specifickým přístupem/metodou/know-how, kteří toto know-how chtějí předat dalším organizacím a tím zlepšit situaci klientů (koncových uživatelů) těchto organizací.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 12. 9. 2022, 12:00 do 13. 2. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Organizační složky státu, Příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, Kraje, Obce, Příspěvkové organizace zřízené kraji a obcemi, Nestátní neziskové organizace, Osoby samostatně výdělečně činné, Poskytovatelé sociálních služeb, Veřejné výzkumné instituce, Školy a školská zařízení, Vysoké školy, Obchodní korporace, Profesní a podnikatelská sdružení, Zaměstnavatelé.

Typy podporovaných aktivit:

 • Hlavním účelem je podpora realizátorů se specifickým přístupem/metodou/know-how, kteří toto know-how chtějí předat dalším organizacím a tím zlepšit situaci klientů (koncových uživatelů) těchto organizací.
  • Navázání spolupráce s organizacemi, ve kterých by se měl přístup/metoda uplatňovat.
  • Adaptace metody/přístupu do spolupracujících organizací a testování v praxi.
  • Příprava způsobu vyhodnocení změn ve spolupracujících organizacích a změn u jejich koncových uživatelů.
  • Propojování spolupracujících organizací mezi sebou.
  • Prohlubování znalostí realizátora v metodě/přístupu.
  • Šíření, popularizace a vzdělávání v metodě/přístupu pro širší publikum než jsou zapojené spolupracující organizace.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 500 000 CZK.
 • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt:
  • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
  • Státní rozpočet — 0 — 5 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru