Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–22-024 — Podpora sociálního podnikání

Dotace je určena na vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce. S vytvořením pracovního místa je spjato poskytování integrační podpory, která by pracovníkům z řad znevýhodněných skupin osob měla pomoci při adaptaci na dané pracovní pozici a v jejich dalším osobním i profesním rozvoji. 

Příjem žádostí:

 • Žádosti o dotaci lze podávat od 20. 9. 2022, 10:00 do 20. 10. 2023, 10:00.

Příjemci podpory:

 • O finanční podporu může žádat osoba samostatně výdělečně činná, obchodní korporace, nestátní neziskové organizace, sociální podnik.

Typy podporovaných projektů:

 • Cílem této výzvy je podpořit vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce. S vytvořením pracovního místa je spjato poskytování integrační podpory, která by pracovníkům z řad znevýhodněných skupin osob měla pomoci při adaptaci na dané pracovní pozici a v jejich dalším osobním i profesním rozvoji.
 • Tato výzva ukládá žadatelům povinnost zařadit mezi klíčové aktivity projektu: 
  • 1) Vznik nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob.
  • 2) Provoz sociálního podniku.

Forma a výše podpory:

 • Plánovaná alokace výzvy činí 350 000 000 CZK.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 4 500 000 CZK.
 • Míra podpory – rozpad zdrojů financování: 
  • 76,735 % EU / 0 % státní rozpočet / 23,265 % žadatel.

Specifika a omezení:

 • Realizace projektů se týká celého území České republiky a EU.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 6. 2026.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru