Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03 — 22 — 039 — Budování kapacit a profesionalizace NNO 

Dotace na podporu a posilování stávajících i nově vzniklých personálních kapacit střešních NNO. 

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 7. 11. 2022, 12:00 hodin do 7. 2. 2023, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Nestátní neziskové organizace — spolky dle § 214–302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Typy podporovaných aktivit:

 • Cílem této výzvy je podpora posilování stávajících i nově vzniklých personálních kapacit střešních NNO. Pro rozvoj současného trhu NNO je důležitá podpora spolupráce střešních NNO se svými členy, jejichž zájmy a potřeby střešní organizace hájí. Může jít např. o změnu ve způsobu komunikace střešní organizace se svými členy, zlepšení financování střešní organizace, podporu a posílení dovedností členských organizací a posílení spolupráce střešních NNO s dalšími aktéry trhu na lokální i národní úrovni, včetně výměny informací a know-how.
 • Výzva nabízí střešním NNO možnost, aby naplnily svůj potenciál a staly se tak stabilizovaným partnerem, neboť proces profesionalizace zvýší autonomii střešních organizací a pozitivně ovlivní jejich efektivitu.
  • Podpora efektivního řízení střešní organizace.
  • Posílení personální politiky střešní organizace a její profesionalizace.
  • Podpora získávání znalostí a zkušeností o efektivním řízení střešní organizace.
  • Podpora členským organizacím.
  • Podpora transparentnosti střešní organizace.
  • Podpora udržitelnosti vícezdrojového financování.
  • Podpora efektivní komunikace střešní organizace, podpora osvěty a rozvoje v daném oboru činnosti.

Forma a výše podpory:

 • Pro NNO: EU 76,735 %, státní rozpočet 23,265 %, žadatel 0 %.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 1 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 5 000 000 CZK.

Specifika a omezení:

 • Místo realizace: celá ČR a EU.
 • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru