Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03–23– 049 — Vybudování dětských skupin

Výzva podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 17. 3. 2023, 8:00 do 30. 9. 2023, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Kraje, obce a jimi zřizované organizace, dobrovolné svazky obcí, poradenské a vzdělávací instituce, veřejné výzkumné instituce, nestátní neziskové organizace, profesní a podnikatelská sdružení, obchodní korporace, OSVČ, státní podniky, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem, školy a školská zařízení, vysoké školy, OSS a jimi zřizované příspěvkové organizace.

Typy podporovaných aktivit:

  • Výzva podporuje vytvoření a následný roční provoz nových dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o děti v dětské skupině za účelem zapojení rodičů do pracovního procesu.
  • Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována mimo domácnost dítěte v kolektivu dětí a je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte.
  • Podporovány budou dětské skupiny pro veřejnost i podnikové dětské skupiny. 

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 627 321,40 CZK.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 7 412 922,43 CZK.
  • Spoluúčast žadatele činí od 0 do 23,265 % dle kategorie žadatele.

Specifika a omezení:

  • Projekty musí obsahovat aktivitu „Vytvoření dětské skupiny“ a aktivitu „Provoz dětské skupiny“. Délku aktivity „Vytvoření dětské skupiny“ žadatel do žádosti o podporu uvede dle svého uvážení v maximální délce 12 měsíců, délka aktivity „Provoz dětské skupiny“ je stanovena vždy přesně na 12 měsíců. U aktivity „Vytvoření dětské skupiny“ žadatel stanoví relevantní počet jednotek dle plánované maximální kapacity dětské skupiny. V rámci aktivity „Provoz dětské skupiny“ žadatel dle maximální kapacity dětské skupiny a plánovaného rozložení míst mezi mladší a starší děti uvádí počet relevantních jednotek, které plánuje v projektu dosáhnout.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2025.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru