Přeskočit na obsah

OP Zaměstnanost plus — 03 — 24 — 063 Transformace pobytových zařízení pro ohrožené děti

Dotace na podporu transformace systému péče o ohrožené děti a deinstitucionalizace pobytových služeb pro ohrožené děti. Cílem výzvy je zvýšení kompetencí podporujících proces transformace péče o ohrožené děti na krajské úrovni.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 15. 3. 2024, 12:00 hodin do 13. 12. 2024, 12:00 hodin.

Příjemci podpory:

 • Kraje včetně hlavního města Prahy.

Typy podporovaných aktivit:

 • A) Podpora procesu přípravy transformace péče o ohrožené děti v kraji, tvorba strategických a analytických dokumentů, vč. transformačních plánů zařízení či jejich aktualizací.
 • B) Podpora implementační fáze procesu transformace péče o ohrožené děti včetně praktické realizace transformačního procesu zařízení.
 • C) Podpora návazných služeb komunitního charakteru, které jsou zapojeny do transformačního procesu.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 2 000 000 CZK.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 20 000 000 CZK.
 • Míra podpory:
  • Pro kraje mimo hl. město Praha: EU 76,735 %; státní rozpočet 8,265 %; žadatel 15 %.
  • Pro hl. město Praha: EU 76,735 %; státní rozpočet 0 %; žadatel 23,265 %.

Specifika a omezení:

 • Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat 36 měsíců.
 • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu 30. 06. 2028.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru