Přeskočit na obsah

OPS pro Český ráj – IROP – Doprava — Středočeský kraj

Dotace na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy.

Příjem žádostí:

 • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 18. 3. 2024, 14:00 do 10. 5. 2024, 12:00.

Příjemci podpory:

 • Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané, dobrovolnými svazky obcí.

Typy podporovaných aktivit:

 • Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu: 
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy (A);
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B).
 • Infrastruktura pro cyklistickou dopravu: 
  • výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, nebo napojující se na stávající komunikace pro cyklisty, včetně doprovodné infrastruktury (A);
  • realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy ©.

Forma a výše podpory:

 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 500 000 Kč.
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 820 575 Kč.
 • Míra podpory — 95 %.

Specifika a omezení:

 • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2029.
 • Místo realizace projektu musí ležet na území MAS Český ráj a Střední Pojizeří.
 • Místo realizace projektu zároveň musí ležet v tzv. přechodových regionech, tedy na území Středočeského kraje.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru