Přeskočit na obsah

OPS pro Český ráj – IROP – Vzdělávání 4

Dotace na stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 2. 8. 2021, 12:00 do 12. 11. 2021, 12:00.

Příjemci podpory:

  • Společné pro všechny aktivity: 
    • Kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.
  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 
    • školy a školská zařízení v oblasti předškolního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit v oblasti předškolního vzdělávání a péče o děti
  • Infrastruktura základních škol: 
    • Školy a školská zařízení v oblasti základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 
    • Školy a školská zařízení v oblasti předškolního, základního vzdělávání, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit.

Typy podporovaných aktivit:

  • Infrastruktura pro předškolní vzdělávání: 
    • stavby a stavební práce spojené s výstavbou nové infrastruktury včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí,
    • rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.),
    • nákup pozemků a staveb (nemovitostí),
    • pořízení vybavení budov a učeben,
    • pořízení kompenzačních pomůcek.
  • Infrastruktura základních škol: 
    • Stavby a stavební práce spojené s výstavbou infrastruktury základních škol včetně vybudování přípojky pro přivedení inženýrských sítí.
    • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
    • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
    • Pořízení vybavení budov a učeben.
    • Pořízení kompenzačních pomůcek.
    • Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu.
  • Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání: 
    • Přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.
    • Rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.).
    • Nákup pozemků a staveb (nemovitostí).
    • Pořízení vybavení budov a učeben, pořízení kompenzačních pomůcek.

Forma a výše podpory:

  • Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu 200 000 Kč.
  • Maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 300 000 Kč.
  • Míra podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu pro projekt: 
    • Evropský fond pro regionální rozvoj — 95 %.
    • Státní rozpočet — 0 %.

Specifika a omezení:

  • Nejzazším termínem pro ukončení projektu je datum 30. 06. 2023.
  • V rámci této výzvy není využití křížového financování umožněno.
  • Místo realizace projektu musí ležet na území MAS Český ráj a Střední Pojizeří.
  • Výdaje na realizaci projektu za hranicí MAS jsou nezpůsobilé.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru