Přeskočit na obsah

OPŽP — 36. výzva — Zachytávání srážkových a šedých vod a jejich další využití

Výzva je určena projektům, které se zabývají vybudováním technologií pro akumulaci, úpravu, a rozvod srážkových vod či šedých vod ve veřejných budovách za účelem jejich dalšího relevantního využití.

Příjem žádostí:

  • Lhůta pro podávání žádostí o dotace je stanovena od 1. února 2023 (9:00) do 31. října 2023 (20:00).

Příjemci podpory:

  • Obce, městské části hlavního města Prahy, dobrovolné svazky obcí, kraje, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace zřízené OSS a ÚSC, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou veřejnoprávními subjekty, vysoké školy a jejich školská zařízení, školy, školská zařízení a školské právnické osoby (pouze pro opatření 1.3.4), nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, pobočné spolky, obecně prospěšné společnosti – kromě opatření výstavby ochranných nádrží, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, státní podniky, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % veřejným subjektem.

Typy podporovaných aktivit:

  • Realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod:
    • vybudování technologie pro akumulaci, úpravu, a rozvod šedých a srážkových vod, v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.

Forma a výše podpory:

  • Míra financování činí max. 85 %, přesné procento podpory bude určeno na základě výpočtu provedeného autorizovaným inženýrem s praxí v oboru vodního hospodářství prostřednictvím finanční části odborné posudku.
  • Alokace (maximální celková podpora z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 200 mil. Kč.

Specifika a omezení:

  • Cílová území: Území celé České republiky.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2029.

Doplňující informace:

Máte-li zájem o bližší informace, neváhejte nás kontaktovat.

Zdroj

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Nahoru